Звіт про надходження і використання

загального фонду

Скачати

 

Звіт про фінансові результати

Скачати

 

Звіт про надходження і використання

інших надходжень спеціального фонду

 Скачати

 

Звіт про надходження і використання

коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень

Скачати

 

Баланс на 01 жовтня 2019 року

Скачати

 

Звіт про надходження і використання

коштів, отриманих як плата за послуги

(за 9 місяців 2019 року)

Скачати

 

Правила внутрішнього трудового

розпорядку працівників

Скачати

 

Програмне та навчально-методичне

забезпечення освітнього процесу

Скачати

 

Дані про педадогічних працівників

Скачати

 

Статистичний звіт 1 за 2018 рік

Скачати

 

Статистичний звіт 2 за 2018 рік

Скачати

 

Звіт керівника за 2018-2019 роки

Скачати

 

Сертифікат

Скачати

 

Статут

Скачати